Post

Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia? Uproszczone procedury pozyskiwania drewna 2023

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie przyrody. Projekt wprowadza zmiany w przepisach, które regulują wycinkę drzew lub krzewów. Proces usuwania drzewa z nieruchomości ma być szybszy. Część zmian wprowadzonych do ustawy została wprowadzona w styczniu 2023 roku. Właściciel nieruchomości będzie mógł wkrótce złożyć wniosek o wycinkę przez internet.

Ustawa z dnia 26 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców mówi, że gminy będą miały obowiązek przyjmowania internetowych wniosków o wycinkę drzew. Równolegle będą przyjmowane zarówno wnioski elektroniczne, jak i papierowe.

Spis treści.

Bez pozwolenia, średnica drzewa

Każdy, kto będzie chciał wyciąć drzewa, będzie mógł wybrać, z którego wniosku chce skorzystać. Wnioski będą kierowane jak zwykle do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz konserwatora zabytków. Wniosek o wycięcie drzewa nie będzie podlegał opłacie.

Rozpoczęto prace nad sejmową nowelizacją ustawy o ochronie przyrody. Nowelizacja wprowadza zmiany w przepisach, które regulują wycinkę i przycinanie drzew i krzewów. Dzięki temu, że nie ma przeszkód prawno-administracyjnych, proces usuwania drzewa z nieruchomości będzie szybszy. Projekt ustawy będzie wymagał zgłoszenia w przypadku zwiększenia obwodu pnia drzewa o 20 cm. Właściciele nieruchomości muszą wystąpić o zezwolenie na wycinkę.

Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia?

Jeśli obwód pnia drzewa jest większy niż 5 cm, to zgodnie z projektem do usunięcia drzewostanu ze swojej działki wymagane jest zgłoszenie do urzędu.

 • 100 cm - topola, wierzba, jesion wyniosły i klon srebrzysty (dotychczas 80 cm).
 • 85 cm - Kasztanowiec, Robinia akacjowa i platan klonolistny (dotychczas 65 cm).
 • 70 cm - Inne gatunki drzew, w tym orzech włoski (dotychczas 50 cm).

W 2023 roku nie będzie można dokonać redukcji bez pozwolenia lub zgłoszenia.

1) krzewów w grupie o powierzchni do 25 m2.

2) krzewy na terenach pokrytych roślinnością i pełniących funkcje ozdobne. Należy je urządzić pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków roślin.

(3) drzewa o obwodzie pnia w najwyższym punkcie mniejszym niż 5 cm

 • 80 cm - topola, wierzba i klon srebrzysty
 • 65 cm - Kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa i platan klonolistny
 • 50 cm - Inne gatunki drzew

4. Drzewa lub krzewy, które zostały usunięte w celu przywrócenia nieużytków do użytkowania rolniczego.

5) drzew lub krzewów w plantacjach i lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o gospodarce leśnej

6. Drzewa lub krzewy owocowe, z wyjątkiem uprawianych na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Eksperci ostrzegają, że zmiany w ustawie o ochronie przyrody mogą mieć negatywny wpływ na środowisko. Z kolei projektodawcy przekonują, że uproszczone przepisy pozwolą właścicielom nieruchomości w większym stopniu korzystać z przysługującego im prawa własności.

Jaki jest wiek prawny pozwalający na wycięcie drzewa bez zezwolenia?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy upewnić się, że w obrębie gałęzi drzewa, które zamierzamy ściąć, znajdują się chronione ptaki lub zwierzęta. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy ze względu na jego rozmiary nie ma obowiązku ich zgłaszania. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub regionalny dyrektor ochrony środowiska wyda w takich przypadkach zezwolenie na wycinkę. Jeśli drzewo jest domem dla ptaków, można je ściąć bez konieczności uzyskania zezwolenia poza sezonem lęgowym (od 16 października do 31 lutego).

Jeśli obalisz drzewo, które powinieneś był zgłosić, ale nie zastosowałeś się do tego, może zostać nałożona kara. Drzewo jest zazwyczaj nielegalnie wycięte przez właściciela terenu, na którym rosło. Nawet jeśli właściciel gruntu zleci komuś lub firmie wycięcie drzewa, a okaże się, że nie miał na to zgody, to i tak zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

Grzywny za wycięcie drzewa bez zezwolenia

Organem odpowiedzialnym za nałożenie kary administracyjnej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Reprezentuje ich odpowiedni wydział w urzędzie miasta lub gminy. Za:

 • Usunięcie drzewa bez zezwolenia lub wcześniejszego zgłoszenia jest nielegalne.
 • Drzewo może zostać usunięte pomimo sprzeciwu właściwego organu
 • Drzewo nie może zostać usunięte bez zgody właściciela nieruchomości
 • Zniszczenie drzewa (np. usunięcie ponad 50% gałęzi korony, które rozwinęły się w trakcie wzrostu drzewa).
 • Nieprawidłowe prace w obrębie korony mogą spowodować uszkodzenie drzewa.
window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push();