Post

Jak obliczany jest podatek dochodowy?

Musisz znać swój dochód i limit podatkowy - 85 528 zł.

Podatek dochodowy - zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych - jest obowiązkowym świadczeniem finansowym na rzecz państwa. Zależy to od rocznego dochodu i dokonanych odliczeń.

Podstawą opodatkowania jest właśnie dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Podatek jest obliczany w oparciu o obowiązującą skalę i stawki. Skala przedziałów to tzw. progi podatkowe - ich osiągnięcie lub przekroczenie decyduje o stawce, jaką opodatkowane są dochody płatnika. Przekroczenie progu oznacza zmianę stawki, ale zmiana ta nie dotyczy całości dochodu, lecz nadwyżki, która powstaje powyżej progu.

Stawka podatku obowiązująca w Polsce jest progresywna, więc progresja jest również związana z płaconym podatkiem. Pierwsza stawka podatkowa obowiązuje do momentu, gdy dochód podatnika osiągnie pierwszy próg (uwzględniając tzw. kwotę zwolnienia). Nadwyżka podlega drugiej stawce. Wiążące są dwie liczby: 18% i 32%, a kluczowa jest kwota 85 528 zł.

Jak obliczany jest podatek dochodowy?

W pierwszej kolejności obliczana jest podstawa opodatkowania. Uwzględnić należy przychód - jest to przychód, który został pomniejszony o koszty jego uzyskania (koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia i zachowania jego źródła).

Na podstawie wyniku można określić, która stawka powinna być zastosowana. Dochód nieprzekraczający 6.600 zł to tzw. kwota wolna od podatku - podatnik nie musi odliczać od niej świadczenia. Dochody do kwoty 85 528 zł są opodatkowane pierwszą stawką (18%), a dochody powyżej tej kwoty są opodatkowane drugą stawką (32%). W związku z tym płatnicy o wysokich dochodach są zobowiązani do zapłaty podatku w wysokości 15 395,04 zł oraz 32% od nadwyżki.

W obu przypadkach od zobowiązania podatkowego należy odliczyć kwotę zmniejszającą podatek. Wynosi ona 1.188 zł (dla podstawy nie przekraczającej 6.600 zł), 1.188 zł (dla podstawy nie przekraczającej 6.600 zł), 6 zł pomniejszona o wynik działania 631,98 x (dla podstawy, która nie przekracza 6 600 zł) / 4 400 zł (dla podstawy, która nie przekracza 6 600 zł), 556,02 zł (dla podstawy, która nie przekracza 11 000 zł) lub 556,02 zł (dla podstawy, która nie przekracza 85 528 zł) / 41 462 zł

Obrót jest podstawą

Należy jeszcze raz podkreślić, że wysokość płaconego podatku zależy od wysokości dochodu. Jednak wynagrodzenie pracownika jest często ściśle związane z jego godzinami pracy. Jednym z celów ewidencjonowania godzin pracy pracowników jest prawidłowe obliczenie należnego im wynagrodzenia. Innowacyjne zastosowanie ewidencji czasu pracy inEwi umożliwia nie tylko prowadzenie przejrzystej ewidencji czy list obecności. inEwi.pl szacuje również - na podstawie przepracowanych godzin - odpowiedni przychód dla pracowników.

Materiał zewnętrzny