Post

Jak rozliczyć pit 37 online

Możesz złożyć zeznanie podatkowe w formie papierowej lub elektronicznej. Wybór rozliczenia pit online to dobre rozwiązanie dla podatników, którzy cenią swój czas i pieniądze.

Wskazówki dotyczące korzystania z Internetu

Jeśli nie wiesz, jak rozliczyć pit online, nie rezygnuj z tej formy rozliczenia. Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć w Internecie. Nie tylko Ministerstwo Finansów publikuje na swojej stronie internetowej szczegółowe instrukcje, jak rozliczyć pit 37 online i inne deklaracje. Informacje można również znaleźć na stronach internetowych poszczególnych urzędów skarbowych, na stronach wielu portali podatkowych i biznesowych, a także na stronach programów do rozliczania pit.

Procedury wypełniania formularzy

Rola podatnika wypełniającego pit 37 online polega głównie na przepisywaniu danych z informacji otrzymanych od płatników (PIT-11, PIT-40A, PIT-8C) i odpowiadaniu na proste pytania. Program pit wykonuje obliczenia księgowe uwzględniając Twoją sytuację podatkową zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. stawki podatkowe w zależności od wysokości podstawy opodatkowania, limity odliczeń kosztów w zależności od miejsca pracy i liczby płatników itp.

Program pit wyjaśnia, jak złożyć pit 37 online z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Wstępnie wypełniona deklaracja

PIT 37 możesz wypełnić samodzielnie online lub skorzystać z gotowego zeznania podatkowego -PRF. Wstępnie złożone zeznanie jest przygotowywane na podstawie informacji przesyłanych przez płatników do organów podatkowych. Takie zestawienie przygotowane przez organy podatkowe powinno być sprawdzone przez podatnika pod kątem kompletności i poprawności danych. Ponadto, jeśli chce skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych, powinien wpisać je w zeznaniu i wypełnić odpowiednie załączniki.

Wysłanie deklaracji do systemu

Wypełnione zeznanie wraz z załącznikami należy przesłać do właściwego urzędu skarbowego. Aby system teleinformatyczny mógł wysłać nasz pit 37, musimy go podpisać. W przypadku formularza pit 37 podpis stanowi dane weryfikacyjne podatnika, zwane "danymi autoryzującymi". Są to: Numer Identyfikacji Podatkowej (numer PESEL dla podatników nie będących podatnikami VAT, dla pozostałych NIP), Imię (jeśli mamy więcej niż jedno imię, wpisujemy tylko pierwsze), Nazwisko (nazwiska składające się z więcej niż jednego członu), Dzień, Miesiąc i Rok urodzenia, Kwota przychodu z zeznania złożonego w poprzednim roku lub zero, jeśli zeznanie nie było składane.

Po otrzymaniu prawidłowo wysłanego formularza ita 37, system wyśle do Ciebie drogą mailową oficjalne potwierdzenie odbioru (UPO).

Postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami, otrzymają Państwo szczegółowe informacje, jak założyć pit online i złożyć własne zeznanie.

Artykuł sponsorowany