Post

Planowanie i budowa fundamentów

Fundacja jest przede wszystkim dziedziną geoinżynierii. Jednym z jego najważniejszych zadań jest projektowanie i wykonywanie fundamentów lub stóp fundamentowych w różnych warunkach gruntowo-wodnych. Wbrew pozorom, fundacje dzielą się na kilka poziomów. Dotyczy to tzw. fundamentu - bazy przemysłu. Jest to część projektu budowlanego.

Zadania i wyzwania dla fundacji

Najważniejszym zadaniem fundamentu jest bezpieczne przeniesienie wszystkich obciążeń (lub oddziaływań) konstrukcji na podłoże gruntowe. Z kolei podłoże jest częścią litosfery. Budowa budynku powoduje zmiany w stanie naprężeń (mierzalne) oraz odkształcenia, które mierzy się w stosunku do warstwy naturalnej występującej przed budową budynku. Między innymi o wyzwaniach, przed jakimi stoi TITAN POLSKA w swojej codziennej działalności w zakresie budownictwa specjalnego i maszyn specjalnych (więcej informacji tutaj: http://www.titan.com.pl/o-nas/).

Geotechnika w zakresie fundamentowania ma kilka problemów, do których należy przede wszystkim rozpoznanie właściwości podłoża, wybór metody podczas fundamentowania, a także wzmocnienie podłoża i wybór metod obliczeniowych podczas projektowania. Sama fundacja podzielona jest na kilka części:

- fundacja bezpośrednia;

- ściany oporowe;

- szczelne ściany;

- wykładzina okopowa;

- budowle podziemne.

Klasyfikacja fundamentów według głębokości posadowienia

Fundamenty klasyfikuje się według głębokości posadowienia, która z kolei zależy od głębokości występowania warstw nośnych. Fundamenty są klasyfikowane jako bezpośrednie (w tym płytkie i płytkie) lub głębokie (pośrednie). Pierwsza klasyfikacja obejmuje stopy, ruszty, kraty, płyty i skrzynki fundamentowe. Fundamenty pośrednie to nic innego jak fundamenty palowe, studnie fundamentowe i kesony, a także ściany szczelinowe, barety i słupy.

Posadowienie dzieła zależy od wielu czynników, z których każdy musi być brany pod uwagę. Wśród nich można wyróżnić:

- Warunki techniczne i ekonomiczne;

- warunki glebowe i wodne;

- rzeźba terenu, na którym ma być wzniesiony budynek;

- typ i rozmiar obiektu;

- Przeznaczenie obiektu (przedsiębiorstwa, biurowce, centra handlowe, itp.);

- Okolica, jak również lokalizacja samego obiektu.

Warunki podłoża i gleby

Należy pamiętać, że istnieją trzy rodzaje warunków gruntowych. Należą do nich proste, złożone i skomplikowane warunki gruntowe. Pierwsza klasyfikacja obejmuje jednorodne i równoległe warstwy gruntu, poziom wody poniżej projektowanego poziomu osiadania oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych. Złożone warunki obejmują poziom wody na lub powyżej lustra wody lub obecność słabych warstw gruntu i niekontrolowanych zboczy. Ostatnie, złożone warunki glebowe charakteryzują się występowaniem obszarów deltowych, zniszczeń wyżynnych oraz obecnością niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Do tych kategorii należą również klasyfikacje budowanych obiektów. Proste obejmują małe obiekty, złożone - konstrukcje bez specjalnego zagrożenia, a złożone - nietypowe.